Advertisements

กลอนแด่ครู

                ครูคือผู้สืบสานสร้างสรรค์ศิษย์                 ครูอุทิศชีวิตเพื่อการศึกษา
ครูชี้แนะศิลปะและจรรยา                                          ครูสร้างค่าเสริมปัญญาผ่องอำไพ
เยาวชนน้อยใหญ่ได้สั่งสม                                        อีกสังคมประสบการณ์ที่ครูให้
มีวิชาความรู้คู่คุณธรรม                                              ครูน้อมนำทางสว่างกลางกมล
เพราะมีครูศิษย์จึงก้าวไปถึงฝั่ง                                 เป็นพลังเพราะมีครูไม่สับสน
เพราะมีครูผู้สร้างฝันเยาวชน                                     พระคุณล้นคณนากว่าสาคร
ขอยอกรประณมก้มลงกราบ                                     ด้วยกำซาบทุกวจีที่พร่ำสอน
ผองเทวาจงปกปักนิรันดร                                          อำนวยพรให้ครูสุขทุกวันเทอญ

                                                                           จาก อารีรัตน์ สบายวรรณ์

http://daraoke.gmember.com/song-เพลง-มั่นใจไม่รัก-ศิลปิน-นันทิดา%20แก้วบัวสาย-mv0400689101

http://music.ohozaa.com/SingleTrack_GetCode.jsp?asxguid=20050805201639&mode=1min&url=http://music.ohozaa.com/
http://music.ohozaa.com/ohozaa_go.swf
จิ๊กโค้ดเพลง, ฟังเพลง คลิกโลด

ปาน ธนพร แวกประยูร

เนื้อเพลง: คนไทยไม่ทิ้งกัน
อัลบั้ม: ปานซีรีส์ เพราะเราคู่กัน

มันเหมือนหัวใจสลาย นาทีที่สายน้ำมา
กวาดทลายในพริบตา ทั้งชีวิตหายไป
เสียงของความเฝ้าตรม ดังระงมถึงแสนไกล
บาดลงบน เรารู้ว่าความบอบช้ำ มันยากจะทำใจได้
คนที่รักถูกพรากไป คนที่เหลือทุกข์ทน
แต่ขอให้เชื่อแล้วกัน ในวันที่ใครต้องหมองหม่น
อีกหกสิบกว่าล้านคนจะยื่นมือไป
หัวใจคนไทยทุกคน

ให้เป็นธารน้ำใจ ต้านคลื่นที่มันไหลมา
ให้น้ำใจซับน้ำตา คืนมาซึ่งวันสดใส
จะเจ็บจะปวดอีกกี่ครั้ง จะรวมพลังลุกยืนขึ้นใหม่
ให้โลกได้รู้เอาไว้…คนไทยไม่เคยทิ้งกัน

เรารู้ว่าความบอบช้ำ มันยากจะทำใจได้
คนที่รักถูกพรากไป คนที่เหลือทุกข์ทน
แต่ขอให้เชื่อแล้วกัน ในวันที่ใครต้องหมองหม่น
อีกหกสิบกว่าล้านคนจะยื่นมือไป

แม้ว่าโลกจะร้าย สูญเสียอะไรทุกอย่าง
แต่น้ำใจไทยจะหลั่ง เพื่อล้างทุกความเสียใจ

ให้เป็นธารน้ำใจ ต้านคลื่นที่มันไหลมา
ให้น้ำใจซับน้ำตา คืนมาซึ่งวันสดใส
จะเจ็บจะปวดอีกกี่ครั้ง จะรวมพลังลุกยืนขึ้นใหม่
ให้โลกได้รู้เอาไว้…คนไทยไม่เคยทิ้งกัน

คนไทยไม่เคยทิ้งกัน
คนไทยไม่เคยทิ้งกัน
คนไทยไม่เคยทิ้งกัน
คนไทยไม่เคยทิ้งกัน

http://www.youtube.com/v/Ow4ns33aEVU&rel=1&fs=1&autoplay=1&autostart&loop=1
Link to Copy Code of This Music
computer glitter music video game job movie

 

วันครู 16  มกราคม 2553  ได้รับเกียรติบัตร  ครูดีที่หนูรัก

 

  

 ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  5  ธันวามหาราช

    ทรงพระเจริญ

 

สุขสวัสดิมงคล พระชนม์สมัย
ขอพระ พลานามัย เพิ่มพูนผล
ทุกหัวใจ ไทยผอง พ้องสากล
อิ่มใจชน ยลพระเกียรติ สดุดี
น้ำพระทัย ธ ทรงชัย ทรงประทาน
ดุจสายธาร บันดาลสุข แด่ทุกที่
อยู่ใต้โพธิ สมภาณ มานานปี
ไทยจึงฟื้น ชื่นชีวี มีพอกิน
บารมี ดุจผืนฟ้า มหาศาล
ทรงบันดาล สุขไกล ไปทั่วถิ่น
ขอทรงพระ เจริญชนม์ ล้นแผ่นดิน
เป็นพลัง ของแผ่นดิน นิรันดร 

 
ห้าธันวา มหาราช ชาติแซ่ซ้อง
แสงเทียนชัย เรืองรอง ส่องทั่วหล้า
คือแสงธรรม นำชัย ให้ประชา
คือแสงแห่ง องค์มหา ราชาชน
ถวายพร องค์ภูมิพล ทรงพระเจริญ
โลกสรรเสริญ พระเกียรติไกล ไปทุกหน
ทรงนำชัย นำไทย ไปสากล
ขอพระชน มายุยิ่ง มิ่งประชา

 
ถวายชัย องค์ภูมิพล มหาราช
ด้วยใจชาติ เป็นหนึ่งใจ ใต้ไชยศรี
ร่มฉัตรแก้ว โพธิ์ธรรม ล้ำฤดี
ให้พอเพียง เลี้ยงชีวี ทุกที่ไทย
ทรงเป็นปราชญ์ เป็นกวี เป็นศรีศิลป์
ทรงเป็นภูมิ แผ่นดิน  ทุกถิ่นสมัย
ทรงครองราชย์ ครองธรรม และครองไทย
ถวายชัย เสริมส่ง ทรงพระเจริญ

 
ธ ทรงธรรม์ ครองไทย สมัยศก
เถลิงดิลก เป็นฉัตรเกล้า ชาวสยาม
บารมี ธ ฟุ้งเฟื่อง เลื่องลือนาม
เอกนิยาม เอกกษัตริย์ ขัตติยา
ฉลองพระชน มพรรษา มาบรรจบ
ขอน้อมนบ บาทบงส์ ก้มเกศา
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
แด่คุ้มเกล้า ชาวประชา ทรงพระเจริญ

 

…..ร่มไทรไทยราษฎร์…..

ดั่งไม้ใหญ่ ไหวหวั่น พรั่นแรงลม
กิ่งสะท้าน ก้านระบม ตรมถวิล
ลำต้นใหญ่ ไหวเอน เป็นอาจิณ
ด้วยปกหญ้า ป้องดิน ทั่วถิ่นไทย
ธ ทรงพระ ประชวร ในกาลนี้
ทั่วราษฎร์ พร้อมสดุดี ดวงจิตถวาย
ขอ ธ ทรง พูลพละ พระวรกาย
ธ ทรงหาย พระประชวร ในเร็ววัน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั่วทุกทิศ สถิตสถาน
ขอทรงดล บันดาล เกษมสันต์
เจริญพระ พลานามัย ในเร็วพลัน
เทพทุกชั้น ถวายพระองค์ ทรงพระเจริญ

    ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

         นางอารีรัตน์   สบายวรรณ์

 

 

 

ขออ้างอิง  จากลิงก์

http://alumni.tu.ac.th/verse/index.aspx?mode=9

 

โรงเรียนเทศบาลวัดโบสถ์วรดิตถ์(ศรีราษฎร์อุปกฤติ) สอบแข่งขันทางวิชาการ  ปี 2552  กลุ่มเทศบาลตำบลป่าโมก  6  โรงเรียน  แข่งขันคนเก่งชั้น  ป.5    มี  4  วิชา  คือ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และวิชาสังคมศึกษา  วิชาละ  2 คน  ได้ติดอันดับ  1  ใน  3  จำนวน  3   คน  วิชาภาษาไทย  ได้ลับดับที่  2     คณิตศาสตร์ได้ลำดับที่  1   และสังคมศึกษา ได้ลำดับที่  3  ลำดับที่  1  ได้ไปแข่งขันระดับประเทศขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

นางอารีรัตน์   สบายวรรณ์  วิชาการโรงเรียน  และ นายประเสริฐ   เครือแก้ว ผอ.สถานศึกษาถ่ายภาพกับนักเรียนที่ไปสอบแข่งขัน

นางอารีรัตน์ สบายวรรณ์ วิชาการโรงเรียน และ นายประเสริฐ เครือแก้ว ผอ.สถานศึกษาถ่ายภาพกับนักเรียนที่ไปสอบแข่งขัน

 

ผลการสอบ

12  สิงหาคม  วันแม่  อยากบอกว่ารักแม่มากที่สุด

มวลมาลาร้อยกรองใบตองหุ้ม
ใส่มือกุมก้มประนมภิรมย์ชื่น
สำนึกคุณสุนทราในทุกคืน
ที่แม่ยื่นหยิบให้ด้วยใจมา

                        รักแม่ควรรักอย่างปักษ์ปก
                        แม้ทารกยังเล็กเป็นเด็กน้อย
                        ตัวเล็กกระจิริดกระจ้อยร่อย                                                   

                       เจ้าก็คอยโยเยเฝ้าเร่หา
                       
ฝนหลั่งจากฟ้าสุราลัย
                        ชโลมใจลูกรักแม่ปักฤทัย
                         สอนลูกให้ทำความดีมีคุณค่า
                         ผองลูกยาหมายแทนพระคุณ
                         แม่เกื้อหนุนอบรมและสอนสั่ง
                         ให้ลูกหวังตั้งจิตอธิษฐาน                                                  

                                ก้มกราบที่ตักบอกรักมารดา
                                ลูกขอสัญญาจะเป็นคนดี

                                                                                               

วันนี้ฝนจะตกอีกมั๊ยเนี่ยสุขใจเมื่อมีเธอlove & time

อำเภอป่าโมกร่วมกับเทศบาลตำบลป่าโมกมาสาธิตและฝึกซ้อมการใช้ถังเคมีดับเพลิงและการช่วยเหลือนักเรียนที่ติดอยู่บนชั้น  3 ที่กำลังประสบอัคคีภัย  ให้นักเรียนและคณะครูชมการฝึกซ้อม

ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประมวลผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด  อปท.กลุ่มการศึกษาที่  6  เทศบาลตำบลป่าโมกเป็นเจ้าภาพจัดงาน

เรียนคอมพิวเตอร์

alt="อารีรัตน์ สบายวรรณ์" />

อารีรัตน์ สบายวรรณ์

มิถุนายน 2018
พฤ อา
« ม.ค.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Blog Stats

  • 11,855 hits
Advertisements