ไปที่ไหนๆก็สวยและน่าอยู่  สู้เมืองไทยไม่ได้  คนไทยมีแต่เป็นมิตรกับคนทั่วไป  และมีจิตใจดี  ยิ้มให้กันและพูดสื่อสารกันรู้เรื่อง

Advertisements