12  สิงหาคม  วันแม่  อยากบอกว่ารักแม่มากที่สุด

มวลมาลาร้อยกรองใบตองหุ้ม
ใส่มือกุมก้มประนมภิรมย์ชื่น
สำนึกคุณสุนทราในทุกคืน
ที่แม่ยื่นหยิบให้ด้วยใจมา

                        รักแม่ควรรักอย่างปักษ์ปก
                        แม้ทารกยังเล็กเป็นเด็กน้อย
                        ตัวเล็กกระจิริดกระจ้อยร่อย                                                   

                       เจ้าก็คอยโยเยเฝ้าเร่หา
                       
ฝนหลั่งจากฟ้าสุราลัย
                        ชโลมใจลูกรักแม่ปักฤทัย
                         สอนลูกให้ทำความดีมีคุณค่า
                         ผองลูกยาหมายแทนพระคุณ
                         แม่เกื้อหนุนอบรมและสอนสั่ง
                         ให้ลูกหวังตั้งจิตอธิษฐาน                                                  

                                ก้มกราบที่ตักบอกรักมารดา
                                ลูกขอสัญญาจะเป็นคนดี

                                                                                               

วันนี้ฝนจะตกอีกมั๊ยเนี่ยสุขใจเมื่อมีเธอlove & time

Advertisements