โรงเรียนเทศบาลวัดโบสถ์วรดิตถ์(ศรีราษฎร์อุปกฤติ) สอบแข่งขันทางวิชาการ  ปี 2552  กลุ่มเทศบาลตำบลป่าโมก  6  โรงเรียน  แข่งขันคนเก่งชั้น  ป.5    มี  4  วิชา  คือ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และวิชาสังคมศึกษา  วิชาละ  2 คน  ได้ติดอันดับ  1  ใน  3  จำนวน  3   คน  วิชาภาษาไทย  ได้ลับดับที่  2     คณิตศาสตร์ได้ลำดับที่  1   และสังคมศึกษา ได้ลำดับที่  3  ลำดับที่  1  ได้ไปแข่งขันระดับประเทศขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

นางอารีรัตน์   สบายวรรณ์  วิชาการโรงเรียน  และ นายประเสริฐ   เครือแก้ว ผอ.สถานศึกษาถ่ายภาพกับนักเรียนที่ไปสอบแข่งขัน

นางอารีรัตน์ สบายวรรณ์ วิชาการโรงเรียน และ นายประเสริฐ เครือแก้ว ผอ.สถานศึกษาถ่ายภาพกับนักเรียนที่ไปสอบแข่งขัน

 

ผลการสอบ

Advertisements